Protipožiarno bezpečnostné dvere T3 RIVAL

    V ponuke máme aj protipožiarne dvere, ktoré sa vyznačujú požiarnou odolnosťou. Pod pojmom požiarna odolnosť dverí sa rozumie,že dvere odolávajú požiaru istým spôsobom, istý čas, čiže  zabezpečia ochranu Vášho zdravia a majetku ped požiarom.

    Používajú sa hlavne na všetkých východoch resp. vchodoch priestorov, kde je zvýšené riziko vzniku požiaru, slúžia k uzavretiu otvorov v protipožiarnych stenách, v prípade požiaru. Uzatvárací mechanizmus musí zodpovedať prevádzkovým podmienkam.

    Môžme povedať, že výrobou a montážou protipožiarnych dverí máme už dlhoročné skúsenosti. Kladieme veľky dôraz na kvalitné odvedenie práce, nakoľko dvere tohoto typu vyžadujú zvlásť precízne osadzovanie, či už kovových zárubní, ale aj prípravu stavebného otvoru .