BEZPEČNOSTNO- PROTIPOŽIARNE DVERE

T3 RIVAL


V ponuke máme aj protipožiarne dvere jednokrídlové oceľové s odolnosťou 45 a 90 min, ktoré sa vyznačujú požiarnou odolnosťou. 

Pod pojmom požiarna odolnosť dverí sa rozumie, že dvere odolávajú požiaru istým spôsobom, istý čas, čiže zabezpečia ochranu Vášho zdravia a majetku pred požiarom.

Používajú sa hlavne na všetkých východoch resp. vchodoch priestorov, kde je zvýšené riziko vzniku požiaru, slúžia k uzavretiu otvorov v protipožiarnych stenách, v prípade požiaru. Uzatvárací mechanizmus musí zodpovedať prevádzkovým podmienkam.

Môžeme povedať, že výrobou a montážou protipožiarnych dverí máme už dlhoročné skúsenosti. Kladieme veľký dôraz na kvalitné odvedenie práce, nakoľko dvere tohto typu vyžadujú zvlášť precízne osadzovanie, či už kovových zárubní, ale aj prípravu stavebného otvoru. 

Požiarne dvere musia prejsť náročnými skúškami certifikácie a musia spĺňať určité normy.  Certifikáty k požiarnym dverám sú nevyhnutné. Naše dvere sú odskúšané a dodávame k nim aj certifikát.