OPLOTENIE, BRÁNY, BRÁNKY

Ponúkame Vám komplexné riešenie zámočníckej výroby a montáže. Od návrhu až po výrobu, podľa požiadaviek zákazníkov. 
Pri exteriérových výrobkoch odporúčame žiarové zinkovanie ako ochrana proti hrdzaveniu.

Zaoberáme sa výrobou a montážou rôznych oceľových a kovových konštrukcií, kovových schodov,  a prístreškov ( viď. naše práce

Oceľové konštrukcie pre výťahy robíme v spolupráci s výťahárskymi firmami.